NAWIGACJA

Informacje o szkole Statut Patron Szkoły Pracownicy 2019/2020 Złota Księga Nasze sukcesy Biblioteka Menu, regulamin stołówki szkolnej ZEBRANIA Z RODZICAMI Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych Spis wychowawstw 2019/2020 Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny Wymiana polsko-niemiecka KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Bogowie Olimpu Świąteczne życzenia od przyjaciół z Europy

Menu, regulamin stołówki szkolnej

 

M E N U

Poniedziałek 2 marca

Zupa Pieczarkowa z makaronem stelline

Gluten; Mleko; Jaja; Seler

Strogonov drobiowy, ryż curry, surówka zielona

Gluten; Mleko; Gorczyca; Seler

 

 

Wtorek 3 marca

Zupa Brokułowa z ziemniakami

Mleko; Seler

Makaron Farfale z sosem pomidorowo-śmietanowym z tartym żółtym serem

Mleko; Jaja; Gluten

 

 

Środa 4 marca

Zupa Ogórkowa z ziemniakami

Mleko; Seler

Gulasz z kiełbasek, Kasza bulgur

Gluten; Mleko; Seler, Gorczyca

 

 

Czwartek 5 marca

Zupa Fasolowa

Seler

 Udko pieczone, marynowane w ketchupie i przyprawach, ziemniaki purre, surówka krymska

 

 

Piątek 6 marca

Zupa Porowo-Ziemniaczana

Seler; Mleko

Naleśniki z kawałkami brzoskwiń i serem twarogowym

Gluten; Mleko; Jaja

 

SMACZNEGO  

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 1.   Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku.

 

 1. Regulamin płatności za obiady w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie zwanej dalej Szkołą

 

  1. Zasady ustalania wysokości stawki za obiad określają odrębne przepisy.
  2. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie „KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA
   NA OBIADY”, która jest dostępna w świetlicy szkolnej.
  3. Deklaracja raz złożona w trakcie roku szkolnego obowiązuje przez cały okres jego trwania. Nie trzeba składać comiesięcznych deklaracji.
  4. Ewentualne  zmiany lub rezygnacje z zamówionych obiadów na kolejny miesiąc
   są przyjmowane do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego.
  5. Zamówienie obiadów jest jednocześnie deklaracją ich opłacania.
  6. Informacje dotyczące miesięcznej wysokości opłaty za obiady będą przekazywane rodzicom/opiekunom za pośrednictwem Librusa do 5 dnia miesiąca, którego dotyczą.
  7. Płatność z tytułu korzystania z obiadów należy dokonywać przelewem lub wpłatą
   na rachunek bankowy o numerze:

 27 1050 1520 1000 0024 2678 2716

  1. Płatność należy dokonywać do 15 dnia miesiąca, na który zostały zamówione obiady (liczy się data wpływu na konto).Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym płatności należy dokonać do 20 dnia miesiąca.
  2. Prawidłowo dokonana wpłata/przelew na konto powinie zawierać:
 1. imię i nazwisko ucznia, klasa
 2. miesiąc,  którego dotyczy wpłata
 3. należną do zapłaty kwotę
 4. indywidualny numer ucznia (zostanie nadany w momencie złożenia deklaracji obiadowej.

 

  1. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę wpłatę/przelew uznaje się:  
 1. wpłatę po terminie
 2. wpłatę w zawyżonej lub zaniżonej wysokości
 3. wpłatę zawierającą w tytule błędne informacje, bądź wpłatę dokonaną bez wymaganych informacji

 

  1. Wszelkie nieprawidłowości będą wyjaśnione przez Księgowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnowie Podgórnym, odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości Szkoły.
  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.
  3. Brak niedokonania zapłaty w terminie uprawnia Gminę Tarnowo Podgórne
   do jednorazowego wezwania do zapłaty danej zaległości w formie listu poleconego
   za potwierdzeniem odbioru na koszt dłużnika w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym na dzień nadania listu u operatora wyznaczonego - Poczta Polska S.A.
   z siedzibą w Warszawie. W wezwaniu do zapłaty, oprócz zaległości, zostanie wskazana kwota odpowiadająca kosztowi jego nadania w formie podanej w zdaniu poprzedzającym.

    

 

 1. Zwroty za obiady i rezygnacja z obiadów

 

  1. Rezygnacja z obiadów na dany dzień może nastąpić TYLKO poprzez informację wysłaną za pomocą dziennika LIBRUS do nauczyciela EWA MAJCHRZAK
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godziny 8:30 w dniu, którego dotyczy rezygnacja.
  3. Nie można rezygnować z obiadów za dni poprzednie (wstecz).
  4. W dniu wyjazdów/wycieczek szkolnych obiady odwołują RODZICE.
  5. Za obiady, z których zgłoszono rezygnację nie jest naliczana opłata, powstała z tego tytułu nadpłata jest rozliczana w kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli dziecko nadal korzysta z obiadów.
  6. Jeżeli w kolejnym  miesiącu dziecko nie będzie korzystało z obiadów, zwrot nadpłaty jest możliwy do wykonania na wniosek Rodzica – druk do pobrania w świetlicy.
  7. Nie zgłoszenie rezygnacji i brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkować naliczeniem opłaty wraz z odsetkami.
  8. Warunkiem kontynuowania spożywania obiadów w kolejnym miesiącu jest opłacenie należności za bieżący miesiąc oraz uregulowanie ewentualnych zaległości do 5-tego dnia miesiąca.
  9. W przypadku występowania zaległości, każda wpłata jest spłatą najstarszej zaległości, pomimo innego tytułu wpłaty zadeklarowanej przez Rodzica.
  10. Rodzic zamawiając obiady , oświadcza iż zapoznał się niniejszym Regulaminem
   i zobowiązuje się do jego przestrzegania bez pisemnej zgody. Rodzic jest świadomy,
   iż akceptując regulamin, zgadza się na stosowanie przepisów prawa odpowiednich
   do egzekucji należności cywilno-prawnych (Kodeks Cywilny).    

 

 1. Wydawanie posiłków
  1. Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej na podstawie listy imiennej uprawnionych
   do korzystania z posiłków.
  2. Posiłki wydawane są od godziny 12:20 do 13:00.
  3.  W stołówce i świetlicy wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
  4. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
  5. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.

 

 

Administratorem danych osobowych jest szkoła, którą reprezentuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko.
Na podstawie Uchwały Nr XXV/371/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych szkoły przekazują Państwa dane oraz dane Państwa dzieci do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny. Księgowe Centrum Usług Wspólnych Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne  zgodnie z uchwałą prowadzi obsługę finansową szkół w tym również w sprawach windykacji.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć