NAWIGACJA

OFERTY PRACY

OFERTA PRACY DLA REFERENTA

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: REFERENT

Miejsce pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA im. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE

Wymiar etatu: Pełen etat – 40 godz. tygodniowo

Rodzaj i czas zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony ( zastępstwo na około 1 i ½ roku)

Ilość etatów: 1

Wydział: OBSŁUGA

Data udostępnienia: 2018-01-16

Termin składania dokumentów: 2018-01-24 15:00:00

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów  w Baranowie

I. Wymagania w stosunku do kandydata:

a. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku referenta,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • podstawowa znajomość zagadnień finansów publicznych i rachunkowości oraz spraw kadrowych;
 • umiejętność organizacji pracy.

b. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność i punktualność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie i prowadzenie zleconej przez dyrektora dokumentacji związanej z nauczaniem i wychowaniem,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
 • gromadzenie danych, przygotowanie i wykonywanie dokumentacji sprawozdawczych ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Informacji Oświatowej i sprawozdań GUS,
 • zakładanie  i prowadzenie list obecności,
 • prowadzenie rejestru udzielonych płatnych i bezpłatnych urlopów, zwolnień lekarskich, rejestru wydanych legitymacji nauczycielom i uczniom, rejestru osób zatrudnionych w szkole, statystyki kadrowej, ewidencji czasu pracy, rejestru przebiegu pojazdów pracownika do celów służbowych,
 • przygotowanie danych do opracowania budżetu szkoły,
 • przygotowanie, opisywanie i prowadzenie rejestru faktur i rachunków wydatków szkolnych, wprowadzanie dokumentów księgowych do rejestru komputerowego,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
 • prowadzenie ewidencji szkolnych i służbowych,
 • przyjmowanie i przechowywanie dokumentów kandydatów do szkoły, przygotowanie ich do postępowania kwalifikacyjnego,
 • prowadzenie innej dokumentacji szkolnej.

 

V. Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do pracy,

b) Curriculum Vitae,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

e) oświadczenie kandydata o niekaralności,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

h) oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 tj.)" ,

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin: 2018-01-24 15:00:00

b. Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93, 62-081 Baranowo lub złożyć osobiści w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i  z dopiskiem "Nabór na stanowisko REFERENTA"

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć