NAWIGACJA

REKRUTACJA 2020

REKRUTACJA DO KL. 1

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTOW W BARANOWIE OGŁASZA ZAPISY UCZNÓW DO KLASY PIERWSZEJ

 

1. Zgodnie z przepisami prawa lokalnego ustalonego przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne (Uchwała Nr XLI/631/2017) rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych przeprowadza się dwuetapowo:

 • W pierwszym etapie przyjmowane są tylko wnioski dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 • W etapie drugim, tzw. postępowaniu uzupełniającym przyjmowane są dzieci spoza obwodu w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły ( w miejscowościach Chyby i Baranowo (bez ulic: Ametystowa, Budowlanych, Graniczna, Perłowa, Rubinowa, Topazowa, Szmaragdowa) przyjmowani są z urzędu na podstawie karty zgłoszenia- wniosku (wzór nr 1) złożonego w terminie rekrutacji.

3. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza rejonu odbywa się wg zasad ustalonych przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne i zgodnie z terminarzem określonym przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. W postępowaniu tym o przyjęciu decyduje kolejność ustalona na podstawie następujących kryteriów:

 • Zamieszkiwanie dziecka- kandydata na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (30 pkt.)
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej im. P olskich Noblistów w Baranowie (20 pkt.)
 • Rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne (10-15 pkt.)
 • Praca przynajmniej jednego rodzica na terenie Gminy Tarnowo Podgórne(5 pkt.).

 

4. Terminy związane z rekrutacją:

L.p.

Określenie czynności związanej z rekrutacją

Termin rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku i innych dokumentów

02-10 marca 2020 r.

15-22 maja 2020 r.

2

Weryfikacja wniosków

11-13 marca 2020 r.

25-28 maja 2020 r.

3

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Do 03 kwietnia 2020 r.

10 czerwca 2020 r.

4

Pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia. Wzór: Potwierdzenie_nauki_2020.pdf

06-10 kwietnia 2020 r.

15-19 czerwca 2020 r.

5

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych

17 kwietnia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

 

5. Dokumenty składane przy rekrutacji ( dla dzieci zamieszkałych w obwodzie):

 • Wniosek - Karta zgłoszenia (wzór nr 1)

6. Dokumenty składane w postępowaniu uzupełniającym:

 • Wniosek  - Karta zgłoszenia (wzór nr 1)
 • Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata (wzór nr 2)
 • Oświadczenie o uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata (wzór nr 3)
 • Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego (wzór nr 4)
 • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzający zatrudnienie lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

PRACA SEKRETARIATU W CZASIE ZAPISÓW

W DNIU 02 MARCA 2020 (PON) SEKRETARIAT CZYNNY BEDZIE W GODZ. 9.00 -19.00

W DNIU 05, 09 MARCA 2020 (CZW, PON) SEKRETARIAT CZYNNY BEDZIE W GODZ. 8.00 -18.00

W DNIACH 03, 04, 06, 10 MARCA SEKRETARIAT CZYNNY BEDZIE W GODZ. 8.00 -16.00

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Wzór nr 1: Karta_zgloszenia_do_1_i_4_kl__.pdf

Wzór nr 2: Oswiadczenie_o_zamieszkaniu(1).pdf

Wzór nr 3: Wzor_nr_3__oswiadczenie_uczeszcaniu.pdf

Wzór nr 4: Wzor_nr_4__oswiadczenie_rozliczaniu(1).pdf

Wzór potwierdzenia woli nauki: Potwierdzenie_nauki_2020.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć