NAWIGACJA

Dyżury pedagoga i psychologa PEDAGOG SZKOLNY Gdzie szukać pomocy?

Psycholog/pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

 

           P E D A G O G    S Z K O L N Y

Nazywam się Bernadeta Podhorecka, z wykształcenia jestem pedagogiem, socjologiem i doradcą zawodowym.

Ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Początkowego (WNS-UAM).

Posiadam certyfikat mediatora w zakresie mediacji rówieśniczej.

W Szkole Podstawowej w Baranowie pracuję od początku  jej istnienia czyli od 1.09.1999 roku.
Do moich zadań należy opieka pedagogiczna nad uczniami, wspieranie rodziców
w procesie wychowawczym, współpraca z wychowawcami i nauczycielami.

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA W SZKOLE

 

-  integracja uczniów klas pierwszych

-  przeciwdziałanie agresji w szkole i poza nią

-  zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży

- wspólnie z wychowawcami rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów - także materialnych

-  monitorowanie i analiza realizacji obowiązku szkolnego oraz niepowodzeń szkolnych

-  pomoc uczniom wybitnie zdolnym

-  współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży

 

W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

           - rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów

           - prezentacja świata zawodów i rynku pracy

           - wsparcie w podejmowaniu decyzji podczas wyboru ścieżki dalszego kształcenia

           - pomoc w wypełnieniu dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

           - monitorowanie rynku pracy powiatu poznańskiego

 

 

Zajęcia odbywają się w grupach, na wszystkich poziomach nauczania -  na zaproszenie wychowawcy
oraz w formie indywidualnych spotkań -  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

 

D R O G I   U C Z N I U

- JEŚLI MASZ PROBLEMY W DOMU

- JEŚLI W SWOJEJ KLASIE CZUJESZ SIĘ SAMOTNY

- MASZ TRUDNOŚCI Z NAUKĄ

- WIESZ O PROBLEMACH PRZYJACIÓŁ, CHCIAŁBYŚ POMÓC, ALE NIE WIESZ JAK

- CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOIM SUKCESEM

 

 

!!!  Zapraszam !!!

Pamiętaj, że ze swoim problemem nie jesteś sam

Zapraszam także na  stronę internetową naszej szkoły, zakładka DORADZTWO ZAWODOWE

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć