NAWIGACJA

Zapraszamy Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Współpraca z CWRKDiU Harmonogram egzaminu ósmoklasisty DZ dla najmłodszych Wycieczki zawodoznawcze Byli u nas OTK w Baranowie Konferencje NAUKA, PRACA, KARIERA Terminy drzwi otwartych Zasady przeliczania punktów do szkół ponadpodstawowych Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 NOC ZAWODOWCÓW Ranking szkół ponadpodstawowych wg. PERSPEKTYW

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

 


TERMINY EGZAMINÓW:

Szczegóły:  https://cke.gov.pl/images


Źródło i inne ważne informacje dla ósmoklasistów: https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

Wszelkie aktualności Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Drogi Ósmoklasisto kończąc naukę w szkole podstawowej musisz dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.

Liceum ogólnokształcące jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli nie masz
jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu
lub zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

 1. Nauka w liceum trwa 4 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 2. Nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim.
 3. Po ukończeniu nauki w liceum (z maturą lub bez) możesz dalej kształcić się
  w szkole policealnej, lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dzięki którym uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.
 4. Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą.

 

Technikum jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeżeli wiesz co Cię interesuje                i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować.

 

 1. Nauka w technikum trwa 5 lat. Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego
  i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki.
 2. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie technikum, wyodrębnione są maksymalnie dwie kwalifikacje (K1  i K2). Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
 1. Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ).
 1. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości
  i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących
  do wykonywania tego samego lub innego zawodu.
 1. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) daje
  Ci uprawnienia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie.
 1. Po ukończeniu technikum możesz podjąć również naukę w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Szkoła branżowa jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową.

 

 1. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Ucząc się w szkole branżowej zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową.
 2. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie szkoły branżowej I stopnia, wyodrębniona jest jedna kwalifikacja (K1) stanowiąca podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych kwalifikacji w zawodzie
  w ramach tego samego obszaru kształcenia.
 3. Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych,
  w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP oraz w zakładach pracy.
 4. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ)
  na poziomie praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.
 5. Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć wykształcenie średnie; jeśli przystąpisz do egzaminu maturalnego
  i otrzymasz świadectwo dojrzałości, będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych.
 6. Będziesz mógł również wybrać kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia (pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021).
 7. W szkole branżowej II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie
  w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w szkole I stopnia. Realizowana będzie jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona
  w danym zawodzie na poziomie technika.
 8. Nauka w tej szkole będzie trwać 2 lata, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) będziesz mógł uzyskać dyplom w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 9. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości
  i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących
  do wykonywania tego samego lub innego zawodu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć