Drogi uczniu gimnazjum!

Czy wiesz, że ukończenie gimnazjum daje Ci możliwość wyboru
nie tylko liceum ogólnokształcącego, technikum czy szkoły zawodowej?

A czy wiesz, że jeśli zdecydowałeś się na wybór zawodu – to możesz go zdobywać
nie tylko w technikum czy szkole branżowej I stopnia ?

 Oto inne możliwości nauki zawodu po ukończeniu gimnazjum:

 OHP – OCHOTNICZE HUFCE PRACY

 • jeśli masz ukończone 15 lat, a nieukończone 18 lat,
 • możesz zgłosić  się z własnej inicjatywy, możesz być też skierowany przez pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, kuratora sądowego
  czy inne instytucje środowiskowe,
 • potrzebna Ci będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,
 • potrzebne Ci będzie zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie,
 • pierwszeństwo w przyjęciu ma młodzież z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem, wielodzietnych czy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • praktyczna nauka zawodu prowadzona jest u pracodawców zewnętrznych
  lub w jednostkach organizacyjnych OHP na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego: nauka teoretyczna odbywa się w zasadniczej szkole zawodowej,
 • nauka zawodu trwa 3 lata; w celu zdobycia kwalifikacji w zawodzie przystąpisz
  do egzaminu/egzaminów zawodowych (przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) – i uzyskasz tytuł robotnika wykwalifikowanego
  w wybranym zawodzie, 
 • wybierając tą formę kształcenia w zawodzie będziesz posiadać status uczestnika OHP,
  co oznacza, że zostaniesz objęty opieką wychowawcy, który będzie m.in. monitorować warunki Twojego kształcenia w zawodzie np. w zakresie praktyk
  u pracodawcy,
 • będziesz mógł też korzystać z pomocy doradcy zawodowego OHP np. w zakresie określenia dalszej ścieżki Twojej kariery, przygotowania do poszukiwania pracy,
 • kształcenie jest bezpłatne.

Więcej informacji: www.wielkopolska.ohp.pl

 RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU

 • jeśli masz ukończone 16 lat, a nieukończone 18 lat,
 • jeśli masz ukończone co najmniej gimnazjum,
 • potrzebna Ci będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,
 • potrzebne Ci też będzie zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie,
 • praktyczną naukę zawodu realizujesz u mistrza w zakładzie rzemieślniczym,
  zaś kształcenie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej,
 • praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej za pośrednictwem cechu rzemieślniczego,
 • nauka zawodu trwa 3 lata (istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia czasu nauki)
  i kończy się egzaminem czeladniczym (przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej) – uzyskujesz tytuł czeladnika w wybranym zawodzie,
 • na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej (adres poniżej) znajduje się wykaz zawodów, w ramach których realizowana jest nauka zawodu w rzemiośle,
 • po upływie 3 lat pracy w zdobytym zawodzie będziesz mieć okazję przystąpienia
  do egzaminu na tytuł mistrza,
 • kształcenie jest bezpłatne.

Więcej informacji: www.irpoznan.com.pl

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 • jeśli masz ukończone 18 lat i ukończyłeś gimnazjum,
 • potrzebne Ci będzie zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie,
 • KKZ to nowa forma zdobywania zawodu/kwalifikacji zawodowych, wprowadzona
  w 2012 r, jako jedna ze zmian w kształceniu zawodowym (gdzie m.in. każdy zawód został podzielony na kwalifikacjeoznaczone symbolami K (K1,K2,K3)  -  w każdym zawodzie może występować od 1 do 3 kwalifikacji),
 • każdy kurs dotyczy tylko pojedynczej kwalifikacji wyodrębnionej w ramach
  danego zawodu czy zawodów (zdarza się bowiem, że dana kwalifikacja jest wspólna
  dla 2,3 zawodów),
 • KKZ umożliwiają zdobywanie pojedynczych kwalifikacji, nie zaś „całego” zawodu (chcąc zdobyć „cały” zawód zapisujesz się po prostu na kolejny kurs – dotyczący kolejnej kwalifikacji wyodrębnionej
  w tym zawodzie),
 • kurs kończy się egzaminem z danej kwalifikacji, którego pozytywny wynik umożliwi Ci otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie danej kwalifikacji i wykonywanie zadań zawodowych związanych tylko z tą kwalifikacją,
 • kształcenie jest bezpłatne (placówki publiczne) lub płatne (placówki prywatne).

Fotograf – zawód z 1 kwalifikacją:

 K1 – Rejestracja i obróbka obrazu

(kwalifikacja i w tym przypadku jednocześnie zawód zdobywany m.in. na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej,   ale też np. na kwalifikacyjnym kursie zawodowym).

 Fototechnik – zawód z 2 kwalifikacjami:

K1 – Rejestracja i obróbka obrazu

K2 – Wykonywanie i rejestracja projektów multimedialnych.                

jeśli jesteś absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum (a zdobyłeś wcześniej na KKZ kwalifikację K1) i zdobędziesz kwalifikację K2, ponadto  uzupełnisz  wykształcenia o średnie 

(obecnie tylko w liceum dla dorosłych)  będziesz mógł wykonywać „cały” zawód fototechnika:
jeśli „zatrzymasz” się tylko na kwalifikacji K1 – nie będziesz wykonywać zawodu fototechnika  –
lecz posiadać kwalifikację w zawodzie fotografa.   


TEST OSOBOWOŚCI

Chcesz poznać swoją osobowość? Zrób prosty test

Powodzenia

Test na http://www.logos.warszawa.pl/test/index.php


Co lubisz robić?

      

Sprawdź

test_do_samobadania.pdf